logo
Formaldehyde Analyzer : เครื่องตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์
ตรวจฟอมาลีน

  ฟอร์มาลีน = ฟอร์มัลดีไฮด์

  หากสถานะเป็นสารละลาย =>> "ฟอร์มาลีน"
  หากสถานะเป็นก๊าซ =>> "ฟอร์มัลดีไฮด์"
  ฟอร์มัลดีไฮด์ ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมประมงป้องกันภัยร้ายใกล้ตัวด้วยชุดตรวจฟอร์มาลดีไฮด์

 • ใช้งานง่าย
 • ไม่ซับซ้อน
 • วิเคราะห์ผลรวดเร็ว
 • ราคาถูก
 • วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ
Download Formaldehyde Analyzer detail

ฟอร์มัลดิไฮด์ คือ??

ฟอร์มัลดีไฮด์ คือ สารระเหยอินทรีย์ที่มีพิษ หากร่างกายได้รับอาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง เช่น อาการแสบตา แสบจมูก ในระยะยาวจะผลเสียกับระบบต่างๆของร่างกาย และก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ มักพบในโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตกาว กระดาษกาว แลกเกอร์ ฟอกหนัง น้ำยาเคลือบเล็บ ฉนวนโฟม ฝ้าเพดาน วอลเปเปอร์ และไม้อัด

ฟอร์มาลดีไฮด์ภัยร้ายใกล้ๆตัว

การใช้ชีวิตในแต่ละวันเราอาจสัมผัส หรือได้รับสารชนิดนี้โดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นในอาหารที่เราบริโภคเข้าไปโดยตรง(จากการใช้สารชนิดนี้แช่อาหารเพื่อรักษาความสดใหม่) หรือ อุปกรณ์ที่เราใช้ในการเสริมความงามอย่าง สีทาเล็บ เป็นต้น

การตรวจสอบ

ในปัจจุบันอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและตรวจวัดมีราคาแพง และมีขั้นตอนการวัดที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน

ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้คิดค้นฟอร์มัลดิไฮด์เซนเซอร์ที่มีขั้นตอนการเตรียมและการตรวจวัดที่ทำได้ง่ายและมีราคาถูก

  อันตรายจากฟอร์มัลดิไฮด์

 • หากบริโภคสารละลายนี้โดยตรง : จะเกิดอาการเป็นพิษโดยเฉียบพลัน ซึ่งอาการมีตั้งแต่ ปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียน อุจจาระร่วง หมดสติ และตายในที่สุด
 • หากบริโภคประมาณ 60-90 ลบ.ซม. : จะเป็นผลให้การทำงานของตับ ไต หัวใจ และสมองเสื่อมลง และก่อให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงที่ปากและคอ
 • หากสัมผัสสารละลายของฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ระหว่าง 150-5,000 มก./กก. : จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือถ้าบริโภคอาหารที่มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในระดับนี้ บางคนจะเกิดอาการระคายเคืองและปวดแสบปวดร้อนที่ปากและคอ ผู้ที่มีความไวต่อสารนี้จะแสดงอาการปวดศีรษะ หายใจติดขัดแน่นหน้าอก
 • หากสัมผัสกับสารละลายฟอร์มาลีนที่มีความเข้มข้นร้อยละ 2-10 เป็นเวลานาน : จะทำให้ผิวหนังอักเสบ พอง และเป็นตุ่มคัน
 • หากสูดดมหรือสัมผัสก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระดับประมาณ 2-3 มก./กก. : จะทำให้เกิดระคายเคืองที่ตา จมูก และคอ
 • หากสูดดมหรือสัมผัสก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระดับประมาณ 10-20 มก./กก. : จะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงที่ปากและคอ พร้อมกับมีอาการไอ

ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ

ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ

ชุดตรวจวัดฟอร์มาลีนในอาหาร

ชุดตรวจวัดฟอร์มาลีนในอาหาร

วิธีการวัด

  เชิงคุณภาพ
 • อ่านค่าโดยการเทียบสีของเจลตรวจวัดสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ (Jelly Detector)กับแถบวัดระดับเฉดสีมาตรฐาน โดยความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศยิ่งมาก เจลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มมากขึ้น
เครื่องตรวจสอบมลพิษทางอากาศ

  เชิงปริมาณ
 • วิเคราะห์ผลด้วยเครื่อง Formaldehyde Analyzer : เป็นเครื่องวิเคราะห์สารฟอมัลดีไฮด์ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 415 nm ที่ความเข้มข้นของสารฟอมัลดีไฮด์ตั้งแต่ 0.00-3.00 ppmv พร้อมหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน 3 ระดับ
 • Slight : ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ ต่ำ
 • Serlous : ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ สูง
 • Extreme : ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ สูงมาก

ชุดเจลทดสอบสารฟอร์มาลีนในอาหาร


Mobilis Automata Co.,Ltd.
Address : 50/136,Moo 7,Klong2 Sub-district,Klong Luang District,Pathumthani 12120 Thailand
Tel : +66 2153 4526,+66 2153 4702 Fax : +66 2153 4525
E-mail :  Sale.mobilis@gmail.com