logo
CAPSELLA : เครื่องวัดความเผ็ด
เครื่องวัดความเผ็ด
    นวัตกรรมใหม่ในการวัดความเผ็ด ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  • ผลแม่นยำ
  • ต้นทุนต่ำ
  • ใช้งานง่าย
  • ได้ผลเร็ว
Download Capsella CA-300 detail
ความเผ็ดสามารถวัดได้จริง ?
        อาหารไทยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอาหารที่มีรสจัด โดยเฉพาะรส ‘เผ็ด’ ที่เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ซึ่งระดับความเผ็ดที่เรามักพบเจอมีตั้งแต่ เผ็ดน้อย เผ็ดกลาง เผ็ดมาก ไปจนถึงเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหล หรือเผ็ดจนหูดับตับไหม้ ในความเป็นจริงแล้ว ‘ความเผ็ด’ สามารถวัดได้ โดยมีหน่วยสากลในการวัดคือ หน่วย SHU (Scoville Heat Unit) โดยการคิดค้นของ วิลเบอร์ สโควิลล์ ซึ่งหน่วย
Capsella คือ ?!

        เครื่อง CAPSELLA เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวัดระดับความเผ็ดของสาร Capsaicinoid จำพวก Capsaicin และ Dihydrocapsaicin โดยอาศัยหลักการของหัววัดแบบ Bio-Sensor และใช้การวัดแบบ Electro-Chemical โดยจะทำการตรวจจับปริมาณสารแคปไซซินในสารละลายที่นำมาหยดลงบนหัววัด ตัวเครื่องจะวัดอัตราการทำปฏิกิริยาของสารแคปไซซินบนหัววัดโดยใช้กระแสไฟฟ้าระดับไมโคร-นาโนแอมป์ แล้วทำการประมวลผล เพื่อคำนวณหาค่าความเผ็ดในหน่วย SHU โดยจะใช้เวลาตั้งแต่การหยดสารจนถึงการวิเคราะห์ประมวลผลเพียง 2 นาที โดยตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสสามารถแสดงผลแบบกราฟฟิก


เปรียบเทียบเครื่อง HPLC กับ CAPSELLA เครื่องวัดความเผ็ด Question and Answer?

Q : มีมาตรฐานการยอมรับ หรือรับรองหรือไม่ ?
A : เรานำค่าที่วัดได้อ้างอิงกับมาตรฐาน AOAC (มาตรฐานที่ใช้ในเครื่อง HPLC) อีกทั้งยังสามารถปรับค่าให้เครื่องวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานอื่นใดก็ได้
Q : เครื่องมือมีความถูกต้องแม่นยำแค่ไหน ?
A : ก่อนการส่งเครื่องให้ลูกค้าทุกครั้ง เราจะ control เครื่องให้มีความแม่นยำไม่ต่ำกว่า 95% หรือ Error บวกลบไม่เกิน 5% ทั้งนี้ไม่นับรวม Error ที่เกิดจากคน เคมี หรืออื่นๆ
Q : เวลาที่ใช้ในการตรวจวัดค่ายาวนานแค่ไหน ?
A : เครื่อง Capsella ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง (รวมถึงเวลาที่ใช้ในการสกัดสาร) ในขณะที่เครื่อง HPLC ใช้เวลานานกว่า 1 วัน

เครื่องวัดความเผ็ด ข้อสังเกต :
เครื่อง CAPSELLA ใช้ตรวจวัดความเผ็ดร้อนที่เกิดจากสาร Capsaicin และ Dihydrocapsaicin เท่านั้น โดยความเผ็ดร้อนที่เกิดจากสารอื่นหรือมีองค์ประกอบของสารให้ความเผ็ดอื่น จะทำให้ CAPSELLA ไม่สามารถตรวจวัดผลที่แม่นยำได้ เช่นความเผ็ดของพริกไทยที่เกิดจากสาร Piperine หรือความเผ็ดของขิงที่เกิดจากสาร Zingirol เป็นส่วนประกอบ ดังนั้นเครื่อง CAPSELLA จึงเหมาะแก่การใช้ตรวจวัดความเผ็ดของวัตถุดิบขั้นต้นก่อนกระบวนการผลิต

Mobilis Automata Co.,Ltd.
Address : 50/136,Moo 7,Klong2 Sub-district,Klong Luang District,Pathumthani 12120 Thailand
Tel : +66 2153 4526,+66 2153 4702 Fax : +66 2153 4525
E-mail :  Sale.mobilis@gmail.com